image

İZMİR SİNEMA OFİSİ

İzmir Sinema Ofisi, İzmir'de gerçekleşen film yapım projelerinde kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmek anlayışı ile şekillenen eylem planları çerçevesinde, bir irtibat ve koordinasyon noktası oluşturmak üzere İzmir Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla kurulmuş bir hizmet merkezidir. Bağımsız bir tüzel kişiliği yoktur. 

 

NELER YAPARIZ ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı ortaklığıyla hayata geçirilen Sinema İzmir Projesi ile film yapımları ve görsel içerik üretimi (dizi, video, dijital platformlara yönelik içerikler, reklam) için İzmir’in cazibesini artırmak amaçlanmaktadır. Çalışmalarımız, hem İzmir’in destinasyon imajına olumlu etki etmesi hem de kültür ekonomisinde İzmir’in payını artırma vizyonu doğrultusunda hayat bulmaktadır. Sinema camiasına “Filminizi İzmir’de çekmek için artık iyi bir sebebiniz var!” diye seslenirken çalışma hedeflerimizi şöyle özetleyebiliriz:

 

  • Film, TV dizisi, müzik klipleri ve reklam filmlerinin İzmir'de çekilmesi için kolaylaştırıcı bir irtibat noktası olmak,
  • Senaryonuza uygun çekim mekanı tespitinde ve izin süreçlerinde rehberlik etmek,
  • Teknik ekipman, kostüm, konaklama, lojistik, catering vb. konularda çözüm üreterek çekim süreçlerine destek olmak,
  • Saklı kalmış güzelliklerimizi barındıran doğal mekanları ve mimari dağarcığımızı kayıt altına alan bir envanter çalışması ile İzmir’in tüm cazibesini ortaya koymak,
  • İzmir’de bir sinemacılık camiasının oluşumu için gerekli faaliyetleri sürdürmek ve öncü rol üstlenmek,
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerimizin kariyerlerine İzmir’de devam etme şansı sunacak bir ekonomik hareketliliği şehrimize taşımak.